Privacy Policy

PRIVACYVERKLARING

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens Autoschade Vos & Partners verwerkt van haar klanten.

Indien u een account heeft van Autoschade Vos & Partners of om een andere reden persoonsgegevens aan Autoschade Vos & Partners verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren u om het privacybeleid door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

Wie is de beheerder van uw persoonsgegevens?
Autoschade Vos & Partners is zelf de beheerder van de persoonsgegevens die u verstrekt en is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens krachtens het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming.

Rhienderstein 20
6971 LX Brummen
Nederland

KvK: 09219735
Geautoriseerde vertegenwoordiger: V.O.F. Autoschade Vos & Partners

Contactformulier
In het kader van het contactformulier worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
* Voor- en achternaam
* Telefoonnummer(s)
* E-mailadres(sen)
Deze persoonsgegevens worden verwerkt voor de mogelijkheid om contact op te kunnen nemen ten behoeve van de beantwoording van hetgeen gesteld in het opmerkingenveld van het contactformulier.
Autoschade Vos & Partners verwerkt en bewaart deze persoonsgegevens enkel voor de beantwoording van hetgeen gesteld in het opmerkingenveld van het contactformulier. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

Beveiligingsmaatregelen
Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Autoschade Vos & Partners passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
Verwerkers
Voor de verwerking van persoonsgegevens maakt Autoschade Vos & Partners geen gebruik van de diensten van derden, zogenaamde verwerkers.

Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking op basis van een gerechtvaardigd belang:
U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang. Autoschade Vos & Partners zal de persoonsgegevens niet blijven verwerken, tenzij we een rechtsgrondslag kunnen aantonen voor het proces die zwaarder weegt dan uw belangen en rechten of als gevolg van juridische claims.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?
We nemen gegevensbescherming heel serieus. Daarom kunt u uw vragen met betrekking tot bovengenoemde rechten altijd stellen via info@autoschadevosenpartners.nl

Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit:
Indien u van mening bent dat Autoschade Vos & Partners uw persoonsgegevens niet correct verwerkt, kunt u contact met ons opnemen. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Cookies:

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Cookies stellen ons in staat om anoniem informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie en worden gebruikt om uw order correct af te handelen. Tevens gebruiken wij cookies om anoniem verkeersgegevens op te slaan van uw bezoek aan onze website. Aan de hand van deze gegevens kunnen wij de website optimaliseren en verbeteren. Cookies registreren geen persoonlijke gegevens, of zaken die naar jou als persoon zijn te herleiden. Ook kunnen cookies (bestanden op) je computer niet beschadigen.

Als u cookies wilt uitschakelen, kunt u dit doen via uw browser. Meer gedetailleerde informatie over het beheer van cookies met specifieke webbrowsers kunnen worden gevonden op de browsers betreffende websites.

Updates van onze privacyverklaring:
Het kan voorkomen dat onze privacyverklaring moet worden bijgewerkt. De laatste versie van de privacyverklaring is altijd beschikbaar op onze website. We maken alle materiële wijzigingen aan de privacyverklaring bekend, bijvoorbeeld met betrekking tot het doel van het gebruik van uw persoonsgegevens, de identiteit van de beheerder of uw rechten.